Forebyggelse af COVID-19

Her kan du finde oversatte materialer om forebyggelse af COVID-19.

I en række lande er etniske minoriteter overrepræsenteret blandt personer, der er smittet med COVID-19. Dette gælder også i Danmark. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut fra den 9. maj 2020, der undersøger, hvordan smitten ser ud fordelt på herkomst. Smitten blandt etniske minoritetsgrupper i Nordjylland er dog lavere end i resten af landet.

Der er derfor et behov for at udbrede kendskabet til, hvorledes man forebygger smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i nyhederne i de danske medier.

De danske myndigheder har oversat plakater, pjecer og film med retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Plakaterne er oversat til 9 forskellige sprog.

Se materialet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

DRC Dansk Flygtningehjælp har endvidere lavet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale nyheder oversat til 25 sprog. Hjemmesiden findes på www.coronadenmark.dk.