Integrationspolitik

Byrådet vedtog d. 24. april 2013 en integrationspolitik.

Integrationspolitikken tager afsæt i følgende vision:

Det er Hjørring Kommunes integrationspolitiske vision, at den kulturelle mangfoldighed i kommunen skal styrke borgeren i kommunen og styrke borgeren og kommunen i den globaliserede verden.

Byrådet ønsker at sikre de bedste vilkår for en harmonisk sameksistens mellem borgere med forskellige baggrunde, og at denne mangfoldighed skal komme alle borgere til gode ved at medvirke til øget social bevidsthed, tolerance, solidaritet og demokratisk sindelag.

Med afsæt i egen – og respekt for andres – kulturelle baggrund, etniske oprindelse og religiøse tilhørsforhold kan alle bidrage til integrationen ved at indgå i positive mellemmenneskelige relationer.

Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v. Hjørring Kommune forventer, at den enkelte flygtning m.fl. tager medansvar for integrationsindsatsen.

Politikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på en række områder, og det forudsættes, at de politiske fagudvalg udarbejder konkrete handleplaner på egne områder for at sikre implementeringen af integrationspolitikken.

Læs hele integrationspolitikken.