Integrationsrådets årsberetninger

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed og vejledende udtalelser.

Her kan du læse Integrationsrådets årsberetninger for perioden 2015-2018.