Temaaften: Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (d. 14.11.18)

Integrationsrådet inviterede den 14. november 2018 til temaaften vedr. forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Social kontrol findes i alle samfund og kulturer – og handler om at påvirke et menneskes adfærd i en bestemt retning. Der er tale om negativ social kontrol, når nogen presses, tvinges, kontrolleres, udsættes for vold eller på anden vis begrænses i sin ret til selv at træffe valg om eksempelvis venner, fritidsaktiviteter, påklædning, uddannelse eller kæreste. Negativ social kontrol kan resultere i æresrelaterede konflikter

Negativ social kontrol er en alvorlig problematik, der påvirker mange borgere i Danmark, herunder særligt unge med etnisk minoritetsbaggrund. At være udsat for negativ social kontrol kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, idet kontrollen kan medføre psykisk mistrivsel, blive en barriere for integration og føre til æresrelaterede konflikter.

Med temaaftenen ønskede Integrationsrådet at sætte fokus på problematikkerne omkring negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Integrationsrådet havde inviteret Dialogkorpset* til at deltage i temaaftenen. Dialogkorpset gav en spændende introduktion til problematikkerne - og efterfølgende fik de fremmødte lejlighed til at høre en personlig beretning fra et medlem af Dialogkorpset, som selv har haft negativ social kontrol tæt inde på livet. 

Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Rådet for etniske minoriteter som led i regeringens nationale handleplan: Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

*Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft negativ social kontrol, tvangsægteskab eller lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet. Korpset har erfaring med at facilitere dialog om, hvordan man som ung kan tackle dilemmaer, der kan opstå, når man skal navigere mellem respekt for kulturelle normer og individuelle rettigheder, og hvordan man som forældre kan tackle konflikter med sine børn, der vokser op i en anden kulturel kontekst end én selv. Dialogkorpset besøger skoler, klubber og foreninger og går også gerne i dialog med fx forældre og fagfolk. Yderligere information om Dialogkorpset kan findes her: http://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/tilbud-og-vaerktojer-til-fagfolk/vaerktojskassen