Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Integrationsrådet inviterer til temaaften: Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Negativ social kontrol er en alvorlig problematik, der påvirker mange borgere i Danmark, herunder særligt unge med etnisk minoritetsbaggrund. At være udsat for negativ social kontrol kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, idet kontrollen kan medføre psykisk mistrivsel, blive en barriere for integration og føre til æresrelaterede konflikter.

Temaaftenen er åben for alle, som har interesse for området – og som ønsker at være med til at forebygge og handle på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, hvad enten det er i professionel sammenhæng eller som privatperson – fx i forbindelse med frivilligt, socialt arbejde.

Program:
Kl. 16:30 Velkomst v. Integrationsrådets formand Mehrsad Sadjadi
Kl. 16:40 Hvad er negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter? v. Dialogkorpset*
Kl. 17:20 Hvad kan du gøre? v. Dialogkorpset
Kl. 17:40 Pause m. kaffe og sødt
Kl. 17:55 En personlig beretning fra Dialogkorpset
Kl. 18:45 Fælles drøftelse og debat
Kl. 19:00 Tak for i dag

*Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft negativ social kontrol, tvangsægteskab eller lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet. Korpset har erfaring med at facilitere dialog om, hvordan man som ung kan tackle dilemmaer, der kan opstå, når man skal navigere mellem respekt for kulturelle normer og individuelle rettigheder, og hvordan man som forældre kan tackle konflikter med sine børn, der vokser op i en anden kulturel kontekst end én selv.

Deltagelse er GRATIS – men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig senest mandag den 5. november 2018 ved at sende en mail til Integrationsraadet@hjoerring.dk.

Se invitation og plakat for temaaftenen.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Rådet for etniske minoriteter som led i regeringens nationale handleplan: Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.