Hjørring Kommunes Integrationsdag - December 2018

Den 20. december 2018 afviklede Integrationsrådet for fjerde gang ”Hjørring Kommunes Integrationsdag”.

Hjørring Kommunens Integrationsråd ønsker at skabe positiv opmærksomhed omkring kommunens integrationsindsats. Derfor inviterede  Integrationsrådet for fjerde gang til ”Hjørring Kommunens Integrationsdag”.

2. Viceborgmester Henrik Jørgensen og formand for Integrationsrådet, Peter Duetoft, indledte dagen med at byde velkommen til de flygtninge og familiesammenførte, der har fået ophold i Hjørring Kommune i 2018. Begge talere understregede, at flygtninge var velkomne i Hjørring, og at Hjørring Kommune ser mangfoldighed som en styrke.

Integrationsdagen har  til formål at motivere og inspirere kommunens nye internationale borgere til aktivt at lade sig integrere i lokalsamfundet. Medlem af Integrationsrådet, Hagos Yemane, fortalte til Integrationsdagen sin personlige fortælling om, hvordan han kom til Hjørring for få år siden til i dag, hvor han er i fast job, har et stort lokalt netværk, deltager i det lokale foreningsliv - og generelt set er godt integreret i lokalsamfundet. Integrationsrådet håber, at Hagos Yemanes fortælling kan inspirere kommunens nye borgere til også at gøre en aktiv indsats for at blive godt integreret i lokalsamfundet.

Afslutningsvis blev de borgere, der har nået en milepæl i deres integration ved at bestå deres danskuddannelse i december 2018 fejret ved Sprogskolens dimission.

Omkring 130 personer deltog i Integrationsdagen.