Hjørring Kommunes Integrationsdag juni 2017

Den 27. juni 2017 afviklede Integrationsrådet for første gang ”Hjørring Kommunes Integrationsdag”.

Hjørring Kommunens Integrationsråd ønsker at skabe positiv opmærksomhed omkring kommunens integrationsindsats. Derfor inviterede Integrationsrådet for første gang til ”Hjørring Kommunens Integrationsdag”. Dagen var en festdag, hvor Integrationsrådet og Borgmester Arne Boelt bød nye flygtninge velkommen til kommunen og fejrede den gode integration i Hjørring kommune.

Borgmester Arne Boelt og formand for Integrationsrådet, Peter Duetoft, indledte dagen med at byde velkommen til de flygtninge og familiesammenførte, der har fået ophold i Hjørring Kommune i 2017. Begge talere understregede, at flygtninge var meget velkomne i Hjørring, og at Hjørring Kommune ser mangfoldighed som en styrke.

Integrationsrådets Påskønnelse

Herefter overrakte Borgmester Arne Boelt integrationsprisen ”Integrationsrådets påskønnelse” til to særlige virksomheder, som begge har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at integrere nye borgere på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune.

Glaseksperten

Den første virksomhed til at modtage prisen var ’Glaseksperten’, der var repræsenteret ved CEO Christian Larsen. Glaseksperten har en lang tradition for at hjælpe integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær ansættelse. Alene indenfor det seneste år er omkring 10 integrationsborgere blevet ordinært ansat på virksomheden, og der er efterhånden et utal af nationaliteter ansat i forskellige funktioner på de to fabrikker.

Glaseksperten modtog prisen for vedvarende og uvurderlige bidrag i den kommunale integrationsindsats.

Landmand Per Eltved, Eltvedgård

Den anden virksomhed til at modtage prisen var Landmand Per Eltved, Eltvedgård. Per Eltved har haft tre integrationsborgere i virksomhedspraktik på Eltvedgård. Den første borger, der var i virksomhedspraktik hos Per Eltved, blev efter endt praktik ansat i job med løntilskud. Borger fandt imidlertid andet arbejde og ansættelsen hos Per Eltved blev derfor afbrudt.

Dette slog dog ikke Per Eltved ud og Per Eltved ansatte en ny integrationsborger, først i virksomhedspraktik og herefter løntilskud. Denne borger er efterfølgende blevet ordinært ansat på Eltvedgård. Herefter ansatte Per Eltved endnu en integrationsborger i virksomhedspraktik. Denne borger er nu ansat i et job med løntilskud.

Per og de øvrige danske ansatte på gården har været har været gode hjælpere og rollemodeller for integrationsborgerne.

Landmand Per Eltved modtog prisen for mod og vilje til at bidrage i den kommunale integrationsindsats.

Sprogskolens Dimission

Herefter blev sprogskolen dimission fejret, hvor alle borgere der har bestået deres danskuddannelse i juni 2017 – og dermed har nået en milepæl i deres integration - enkeltvis hyldet med roser og store klapsalver.

Hjørring Kommunes Integrationsdag var en stor succes, og Integrationsrådet påtænker at gentage successen ved et lignede arrangement i 2018.