Hjørring Kommunes Integrationsdag, juni 2018

Den 28. juni 2018 afviklede Integrationsrådet for tredje gang ”Hjørring Kommunes Integrationsdag”.

Dagen var en festdag, hvor Integrationsrådet og 1. Viceborgmester Per Møller bød nye flygtninge og internationale borgere velkommen til kommunen og fejrede den gode integration i Hjørring kommune. 

1. viceborgmester Per Møller indledte dagen med at fortælle de nye borgere, om Hjørring Kommune og kommunens forskellige tilbud, herunder den rige natur, bylivet og kulturen. Per Møller opfordrede de nye borgere til at blive en del af kommunens rige foreningsliv, idet dette er en god mulighed for at møde nye mennesker og blive integreret i det danske samfund. Per Møller fortalte endvidere om det kommunale erhvervsliv – og det faktum at mange virksomheder aktuelt mangler arbejdskraft, hvorfor der er gode muligheder for at finde et job i Hjørring Kommune.

Mehrsad Sadjadi, formand for Integrationsrådet, bød også alle nye borgere velkommen til kommunen. Mehrsad understregede, at Integrationsrådet ser mangfoldighed som en styrke – og at Integrationsrådet håber, at alle nye borgere vil bidrage til lokalsamfundet. På vegne af Integrationsrådet takkede Mehrsad Sadjadi kommunens erhvervsliv for at tage aktiv del i den kommunale integrationsindsats ved eksempelvis at stille praktikpladser til rådighed. Mehrsad Sadjadi opfordrede alle nye borgere til at gøre en aktiv indsats for at blive integreret i lokalsamfundet, eksempelvis via foreningslivet.

Integrationspris 2018

Derefter blev årets Integrationspris ”Integrationsrådets Påskønnelse” uddelt. Prisen gik i år til to virksomheder, som begge har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at integrere nye borgere på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune.

Den første virksomhed til at modtage integrationsprisen var Restaurant Lilleheden, der modtog prisen for ”Vedvarende og uvurderlige bidrag i den kommunale integrationsindsats”. Restaurant Lilleheden modtog prisen, idet virksomheden udviser stor rummelighed – og et indblik i, at kultur- og sprogforskelle kan være en udfordring en hektisk hverdag, men ikke nødvendigvis en barriere. Personalet lægger et stort arbejde i at lære integrationsborgere, hvorledes man arbejder i en dansk virksomhed med fokus på både det sproglige, det faglige og det sociale. En af de integrationsborgere, der er ansat på restauranten har udtalt ”Restaurant Lilleheden og Cafe2 er som en familie for mig”.

Den anden virksomhed som modtog integrationsprisen var Brobak v. Landmand Daniel Overgaard Pedersen, der modtog prisen for ”Mod og vilje til at bidrage i den kommunale integrationsindsats”. Virksomheden udviser et stort socialt ansvar – og Daniel og det øvrige personale på gården har udvist stor vilje til at hjælpe integrationsborgerne med at falde til rette på arbejdspladsen – og har været behjælpelige på alle måder.

Herefter blev sprogskolens dimission fejret, hvor alle borgere der har bestået deres danskuddannelse i juni 2017 – og dermed har nået en milepæl i deres integration - enkeltvis hyldet med roser og store klapsalver.

Integrationsdagen blev afviklet på Lundergårdskolen med omkring 130 deltagere.