Kommunalvalg 2017 - Valgambassadører

Ved forrige Kommunalvalg i 2013 var der kun omkring 35 % af borgere med udenlandsk statsborgerskab, som stemte i Hjørring Kommune.

Det er ærgerligt, da valget får betydning for alle borgere i kommunen – uanset statsborgerskab og etnisk herkomst. Integrationsrådet ønsker at gøre en indsats for at få det tal op.

Derfor har Integrationsrådet, i tæt samarbejde med Venligboerne og FOF Vendsyssel, taget initiativ til etablering af et ”Valg-ambassadørkorps”, som har til formål at øge interessen for kommunalvalget blandt kommunens nye borgere med udenlandsk baggrund – og derved øge målgruppens deltagelse i valget.

Ambassadørkorpset

Ambassadørkorpset består af 20 borgere med udenlandsk baggrund, der alle frivilligt tilbyder at gøre en indsats for at udbrede kendskabet til det danske demokrati og lokalpolitiske styre i eget personlige og professionelle netværk. Ambassadørerne kommer fra flere forskellige lande, eksempelvis Eritrea, Syrien, Afghanistan, Libanon, Iran, Palæstina, Kina mv. De har ikke alle haft fast bopæl i Danmark i 3 år – men de kender alle nogen i deres netværk, som er stemmeberettiget. Nogle af borgerne taler flydende dansk, andre er godt på vej.

Hvorfor være ambassadør?

At være valgambassadør er et frivilligt, ulønnet arbejde. Fordelene ved opgaven som ambassadør er imidlertid, at man lærer mere om det politiske system i kommunen, får udvidet sit netværk og måske selv på et tidspunkt har lyst til at blive aktiv, eksempelvis i Integrationsrådet. Glæden ved opgaven er, at man hjælper mennesker med at få indflydelse på deres hverdag og at man inspirerer flere til at være aktive i det samfund, de nu bor i.

Valgmateriale

Som støtte til ambassadørernes indsats udarbejder Integrationsrådet en valgfolder på 9 forskellige sprog. Integrationsrådet forsøger endvidere at engagere de lokale partier i opgaven, og har bedt alle partier besvare 5 konkrete spørgsmål, som optager målgruppen.

Se valgfolderne her

Indsatsen fortsætter efter valget

Opgaven er ikke slut ved valget 21.november. Integrationsrådet håber at fortsætte drøftelsen af, hvordan vi i den efterfølgende tid fortsat kan styrke aktiviteten hos de nye borgere, så de kan blive en endnu mere engageret del af befolkningen i Hjørring Kommune.

Ønsker du at vide mere om denne indsats - eller ønsker du selv at blive ambassadør? Skriv til integrationsrådet@hjoerring.dk.