Temaaften: Integration via foreningslivet 2017

Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede d. 16. januar 2017 alle folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune til temaaftenen ”Integration via foreningslivet”.

Formålet med aftenen var at sætte fokus på, hvordan flere flygtninge og indvandrere i Hjørring Kommune bliver en del af foreningslivet – både til gavn for integrationen, men også til gavn for foreningernes medlemstal.

I alt var der over 20 forskellige foreninger repræsenteret ved temaaftenen, heriblandt spejdere, fodboldklubber, skytteklub, tennisklub, volleyklub, håndboldklub, cykelklub, orienteringsklub, bridgeklub, samt frivillige sociale
foreninger.

Aftenen bød på flere inspirerende oplæg og input til, hvordan kommunen og foreningerne i fællesskab kan hjælpe flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet.

Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende udarbejdet en folder, der samler de forskellige input og udsagn – til inspiration for alle foreninger i Hjørring Kommune.

Folder: Integration via Foreningslivet