Medlemmer af Integrationsrådet

Integrationsrådet består af mellem 11 og 13 medlemmer, der er fyldt 18 år, og har bopæl i Hjørring Kommune.

Rådet består af:

  • 6 medlemmer blandt borgere, der selv har, eller har en forælder der har etnisk oprindelse i et land uden for Norden.
  • 6 medlemmer der har relevant erfaring med integrationsindsatsen og en særlig interesse for området, dvs. medlemmer fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Byrådet, samt fra Børne- og Kulturområdet.
  • Derudover udpeges 10-12 stedfortrædere.
  • Det tilstræbes, at både unge og ældre, samt såvel mænd som kvinder, er repræsenteret i Rådet.


Alle medlemmer - og stedfortrædere - af Integrationsrådet bliver udpeget af Byrådet. De medlemmer der repræsenterer borgere født udenfor norden udpeges ved offentligt stillermøde. De øvrige 6 medlemmer udpeges på baggrund af indstillinger fra arbejdsmarkeds parter, fritids- og kulturlivet m.fl. Stedfortrædere udpeges på samme måde.