Heidi Skov Villadsen

Heidi Skov Villadsen er indstillet af Folkeoplysningsudvalget og repræsenterer foreningslivet i kommunen.

Heidi Skov Villadseni kan kontaktes på skovmcguire@gmail.com.