Meld dig som kandidat her

Hvis du ønsker at stille op til Hjørring Kommunes Integrationsråd, skal du udfylde nedenstående formular og sende din interessetilkendegivelse.

Du er altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet på Integrationsraadet@hjoerring.dk, hvis du har spørgsmål.

Vi kontakter dig senest fire uger efter, du har sendt din interessetilkendegivelse, for at drøfte din interesse for Integrationsrådets arbejde.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Interessetilkendegivelse - Integrationsrådet

(vejnavn og nummer)


DD-MM-YYYY
Bemærk - kandidater skal have så gode DANSKKUNDSKABER, at de kan deltage i møder, derforegår på danskBemærk - kandidater skal have et bredt kendskab til detdanske SAMFUND – og gerne erfaring med foreningsarbejde


I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Hjørring Kommune må behandle mine personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køn, fødselsdato og etnicitet, i forbindelse med indsendelse af denne interessetilkendegivelse til Integrationsrådet. Mine personoplysninger må ikke videregives til tredjepart. Jeg giver samtykke til, at Integrationsrådet opbevarer mine data i tre måneder, hvorefter mine data slettes. Jeg er orienteret om, at jeg til en hver tid kan trække mit samtykke tilbage ved at sende en mail til Integrationsraadet@hjoerring.dk jf. Persondatalovens § 38.