Referater

Her kan du finde referater og årsberetninger fra Hjørring Kommunes Integrationsråd fra indeværende og forrige år.

Gå til Integrationsrådets mødekalender

Referater fra møder i 2019:

Integrationsrådet afvikler sit første møde i 2019 tirsdag d. 5. februar 2019.

Bilag fra Integrationsrådets møder i 2019 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på integrationsraadet@hjoerring.dk.

Høringssvar og udtalelser