Referater

Her kan du finde referater og årsberetninger fra Hjørring Kommunes Integrationsråd fra indeværende og forrige år.

Gå til Integrationsrådets mødekalender

Dagsorden til Integrationsrådets møde den 11. februar 2020:

Integrationsrådsmøde den 11.02.20

Referater fra møder i 2020:

Årets første Integrationsrådsmøde afvikles tirsdag den 11. februar 2020. Referatet vil blive offentliggjort på denne side, når det foreligger.

 Bilag fra Integrationsrådets møder i 2020 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på integrationsraadet@hjoerring.dk.


Høringssvar og udtalelser i 2020:

Integrationsrådet kan på eget initiativ eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser og høringssvar til Byrådet om kommunens integrationsindsats og integrationsprogrammer. Integrationsrådet har indtil videre ikke afgivet høringssvar i 2020.

Integrationsrådets høringssvar fra tidligere år kan ses i årsberetningerne  for de pågældende år.