Referater

Her kan du finde referater og årsberetninger fra Hjørring Kommunes Integrationsråd fra indeværende og forrige år.

Gå til Integrationsrådets mødekalender

Referater fra møder i 2018:

Bilag fra Integrationsrådets møder i 2018 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på integration@hjoerring.dk. 

Høringssvar og udtalelser