Referater

Her kan du finde referater og årsberetninger fra Hjørring Kommunes Integrationsråd fra indeværende og forrige år.

Gå til Integrationsrådets mødekalender

Referater fra møder i 2019:

Bilag fra Integrationsrådets møder i 2019 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på integrationsraadet@hjoerring.dk.

Høringssvar og udtalelser:

Integrationsrådet kan på eget initiativ eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser og høringssvar til Byrådet om kommunens integrationsindsats og integrationsprogrammer.

I 2019 har Integrationsrådet afgivet disse høringssvar:

Integrationsrådets høringssvar fra tidligere år kan ses i årsberetningerne  for de pågældende år.