Høringssvar og udtalelser

Integrationsrådet kan på eget initiativ eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser og høringssvar til Byrådet om kommunens integrationsindsats og integrationsprogrammer.

 2019 har Integrationsrådet afgivet disse høringssvar:

Integrationsrådets høringssvar fra tidligere år kan ses i årsberetningerne  for de pågældende år.