Hvem udpeger Integrationsrådet?

Det er Byrådet, der udpeger Integrationsrådet for en byrådsperiode.

Da Integrationsrådet hører under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesforvaltningen, er det Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der indstiller kandidater til Byrådet.

Der skal i alt udpeges 6 medlemmer og 6 stedfortrædere blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.