Hvordan forløber informations- og opstillingsmødet?

Agenda:

  1. Velkomst v. Byrådsmedlem Mehrsad Sadjadi
  2. Hvad laver Integrationsrådet i Hjørring Kommune? v. Mehrsad Sadjadi
  3. Præsentation af kandidater: Alle kandidater bedes kort præsentere sig selv og fortælle, hvorfor de ønsker at blive medlem af rådet.
  4. Hvis der er flere end 6 kandidater vil der blive afviklet valg, bl.a. med henblik på at afgøre rækkefølgen på hhv. medlemmer og stedfortrædere.
  5. Aftenen sluttes af med en kort orienteringen om det videre forløb v. Mehrsad Sadjadi.

Udpegning af Integrationsrådet forventes behandlet af byrådet d. 28. februar 2018.