Vil du i Integrationsrådet

Vil du være med til at sætte fokus på integration og etniske minoriteter i Hjørring Kommune?

 Du kan deltage i Integrationsrådets arbejde, hvis:

  • Du eller en af dine forældre har etnisk oprindelse i et land uden for Norden,
  • Du er fyldt 18 år,
  • Du bor i Hjørring Kommune.

Der lægges vægt på, at:

  • Du har så gode danskkundskaber, at du kan deltage i møder, der foregår på dansk,
  • Du har et bredt kendskab til det danske samfund – og gerne erfaring med foreningsarbejde,
  • Du repræsenterer en etnisk gruppe, der ikke allerede er repræsenteret i rådet ved flere medlemmer. 

Meld dig som kandidat her

Hvad laver Integrationsrådet i Hjørring Kommune?

Hvem kan blive medlem af Integrationsrådet?

Hvordan arbejder Integrationsrådet?

Hvem udpeger Integrationsrådet?

Har du spørgsmål?