Hvad laver Integrationsrådet i Hjørring Kommune

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Hjørring Kommune.

Integrationsrådet består af medlemmer med indvandrerbaggrund, samt medlemmer der repræsentere kommunen, sprogskolen, arbejdsmarkedet og frivillige foreninger i Hjørring Kommune.

Integrationsrådet:

  • rådgiver Byrådet i integrationsspørgsmål
  • har høringsret i sager, der omhandler borgere med anden etnisk baggrund
  • kan på eget initiativ igangsætte aktiviteter for at fremme integrationen i Hjørring Kommune
  • er bindeled mellem etniske minoriteter og kommunen

At være medlem af Integrationsrådet er frivilligt arbejde, dvs. at man får ikke løn for at være medlem.