Hvem kan blive medlem af Integrationsrådet?

Kunne du tænke dig at blive medlem af Integrationsrådet?

Du kan deltage i Integrationsrådets arbejde, hvis:

 • Du eller en af dine forældre har etnisk oprindelse i et land uden for Norden,
 • Du er fyldt 18 år,
 • Du bor i Hjørring Kommune.

Desuden er det en fordel, at du:

 • Har lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Hjørring Kommune,
 • Har så gode danskkundskaber, at du kan deltage i møder, som foregår på dansk,
 • har indsigt i de vilkår, som gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere har i kommunen gennem netværk og kontakter,
 • har et bredt kendskab til det dansk samfund - og gerne erfaring med godkendt foreningsarbejde (f.eks. idrætsforening, beboerforening, forældrebestyrelse mv.)

Ved udvælgelsen vil der desuden blive lagt vægt på, at Integrationsrådet er bredt sammensat ift.:

 • Etnicitet
 • Køn
 • Alder
 • Erfaringer
 • Beskæftigelse