Hvordan arbejder Integrationsrådet?

Integrationsrådet har følgende møder om året:

  • 6 ordinære møder
  • 2 dialogmøder med de politiske udvalg
  • 2 årlige Integrationsdage

Som medlem af Integrationsrådet forventes det desuden, at man deltager i arbejdsgrupper og temadage.